İMMÜN YETMEZLİK

İmmun Yetmezlik Hastalıkları

İmmün yetmezlikler primer (konjenital) ve sekonder (edinilmiş) immün yetmezlikler olarak sınıflandırılır. Primer immün yetmezlikler; kalıtsal gen defektlerine bağlı olarak, immün sistemin işleyişinde ortaya çıkan bozukluklar ile karakterize hastalıklardır. Primer- B hücre immün yetmezliklerinde anneden geçen antikorların koruyuculuğu nedeniyle, doğan bebekte semptomlar 6. aydan sonra baş gösterir. İmmün yanıtın ortaya çıkmasında etkin olan her basamak bir primer immün yetmezlik hastalığı için potansiyel yaratmaktadır. Erken tanı, uygun tedavi ve genetik danışma için, tanı şüphesinin iyi değerlendirilmesi önemlidir. Sekonder immün yetmezlik ise bazı kanserler (özellikle lösemi ve lenfoma) veya sitotoksik ve immün süpresif (immün sistemi baskılayıcı)ilaçlar veya radyoterapi veya her ikisinin kullanıldığı bazı kanser tedavileri, kemik iliği ve diğer transplantasyon (nakil) rejimleri, splenektomi (dalak alım operasyonu), bazı enfeksiyonlar (örneğin insan immün yetmezlik virus enfeksiyonu/ kazanılmış immün yetmezlik sendromu) nedeniyle gelişebilir.


Oto İmmün Hastalıklar

Otoimmün hastalıklar, vücudun bağışıklık sisteminin normal vücut dokularından bazı ya da bazılarını tanımayarak, saldırıp yok etmeye çalışmasıyla oluşan hastalıklar topluluğudur. Nedeni tam olarak anlaşılamamıştır ancak bazı vakalarda, özellikle bu hastalığa genetik yatkınlığı olan kişilerde daha çok görüldüğü veya mikroorganizmalar ve ilaçlar tarafından tetiklenen hastalıklar oldukları tespit edilmiştir.Tek bir organ veya birkaç organ ve doku etkilenebilir.
Otoimmün Hastalık örnekleri: Romatoid artrit, Sistemik Lupus Eritematozus (SLE), Dermatomiyozit ve Ağır kas güçsüzlüğü hastalıkları. (Guillain Barre,Myastenia Gravis)

 

Berk İlaç ©  . Her hakkı saklıdır.